Voorwaarden Feestpaleislimburg ballondecoraties

 

1 Wij gebruiken voor onze ballondecoraties alleen topkwaliteit ballonnen.

2 Deze ballonnen worden vervaardigd uit 100% natuurlatex en zijn volledig biologisch afbreekbaar.

3 De ballonnen kunnen niet tegen sterke temperatuur afwisseling of zonlicht. Hierdoor kan de zweeftijd van helium gevulde ballonnen of ballondecoraties aanzienlijk verkorten.

4 Lucht gevulde ballondecoraties kan door temperatuursschommelingen krimpen of springen.

5 Wij kunnen geen enkele garantie geven over de houdbaarheidsduur van de geleverde of geplaatste ballondecoratie gezien dit volledig afhankelijk is van de ( weers ) omstandigheden waarin deze zich bevindt.

6 Ballondecoraties worden niet opgehangen of bevestigd. De klant dient hiervoor zelf zorg te dragen of er is van te voren samen met U een afspraak hierover gemaakt.

7 Wanneer wij tijdens het bezorgen onverhoopt pech onderweg krijgen zullen wij altijd proberen om uw bestelde decoratie op tijd ter plaatse te krijgen. Wanneer dit op geen manier mogelijk is zal de klant het betaalde factuurbedrag terug ontvangen. Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid door het niet of te laat bezorgen van de decoratie.

8 Feestpaleislimburg heeft in geval van overmacht het recht naar eigen keuze, de bestelling of levering op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Wij aanvaarden geen enkel vorm van aansprakelijkheid of schadevergoeding bij het niet leveren of tijdig leveren van de decoratie in geval van overmacht.

9 De ballondecoratie staan op een speciale standaard of frame, deze standaard of frame is en blijft eigendom van feestpaleislimburg en dient retour gebracht te worden binnen de door ons afgesproken tijd.

10 De borgsom van de ballonstandaards of frame bedragen per stuk 50, - of het bedrag dat van te voren met u is afgesproken.

11 Het is niet toegestaan om de ballon standaards, frame aan derden door te verhuren of uit te lenen.

12 De klant is altijd aansprakelijk, verantwoordelijk voor deze ballonstandaards, frame gedurende de huurperiode.

13 De huurder verklaart het in goede staat te hebben ontvangen en er zorgvuldig mee om te gaan.

14 Het is niet toegestaan om handelingen aan het ballonstandaards/frame te verrichten zoals plakken van slingers, attributen, enz., die schade kan toebrengen.

15 Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid van schade toegebracht door plaatsing, vervoer, technische mankementen, of ieder andere vorm van en tijdens gebruik.

16 Bij beschadiging door vandalisme, storm of iedere andere wijze zullen de reparatiekosten in rekening gebracht worden, die maximaal de hoogte van de aankoopsom van het product bedraagt.

17 Bij diefstal van het of de ballonstandaards, frames zal de aankoop waarde van het product in rekening gebracht worden.

18 Na ontvangst van de decoratie gaat het risico van beschadiging over aan de koper, opdrachtgever.

19 Bij annulering brengen wij U kosten in rekening. Dit heeft er mee te maken dat wij uw opdracht van te voren voorbereiden en hiermee kosten zijn gemaakt. Tevens hebben wij mogelijk andere opdrachten moeten afwijzen of afzeggen. Feestpaleislimburg hanteert bij annulering de volgende percentages: Tot 8 dagen voor de uitvoerdatum: 15% van factuurbedrag. Tot 2 dagen voor de uitvoerdatum: 75% van factuurbedrag. Binnen 2 dagen voor de uitvoerdatum: 100% van factuurbedrag.                                                           

  

Feestpaleislimburg
De Thun 150
6419XJ Heerlen
GSM: 06-30326856

K.v.k. nummer 50635875
Btw nummer :NL001837921B97
Bankrekening: NL20INGB0005998722
t.n.v. Feestpaleislimburg


© Copyright Feestpaleislimburg