Huurvoorwaarden Feestpaleislimburg

 1. Het is mogelijk om een verhuur product, object van te voren te reserveren.
 2. Het is mogelijk om de huurperiode te verlengen mits het niet door anderen is gereserveerd.
 3. Bij afhalen of bezorgen van een verhuur product is legitimatie verplicht (rijbewijs of paspoort)
 4. De verhuurprijzen zijn inclusieve btw en exclusief eventuele bezorg en ophaal kosten.
 5. Voor bezorgen en ophalen rekenen we het tarief van € 0,75 per gereden kilometer.
 6. De huurperiode gaat in bij het tekenen van de huurvoorwaarden.
 7. De borgsom bedraagt naast de huursom € 50, -
 8. Bij het te laat terug brengen rekenen wij de volledige huurdag(en) door.
 9. Neem alvorens men het gehuurde product op of neerzet eerst de instructiekaart goed door.
 10. Het gehuurde dient compleet, schoon en droog retour gebracht te worden. Anders worden er € 50,- aan schoonmaak kosten berekent. De bijbehorende blower dient U apart van de  transporttas te vervoeren (om schade te voorkomen).
 11. Zet het gehuurde product niet naast of op plekken waar het schade kan oplopen of toedoen zoals bomen, hekwerk, struiken, dakgoten of ander object.
 12. Het gehuurde product blijft in alle gevallen eigendom van Feestpaleislimburg.
 13. Het is niet toegestaan om het gehuurde aan derden door te verhuren.
 14. De huurder is altijd aansprakelijk, verantwoordelijk gedurende de huurperiode.
 15. De huurder verklaart het in goede staat te hebben ontvangen en er zorgvuldig mee om te gaan.
 16. Het is niet toegestaan om handelingen aan het gehuurde te verrichten zoals plakken van slingers, ballonen enz., die schade kan toebrengen.
 17. Wij aanvaarden geen enkele vorm van aansprakelijkheid van schade toegebracht door plaatsing, vervoer, of ieder andere vorm van en tijdens gebruik.
 18. Bij beschadiging door vandalisme, storm of iedere andere wijze zullen de reparatiekosten in rekening gebracht worden, die maximaal de hoogte van de aankoopsom van de verhuur product bedraagt,
 19. Bij diefstal van het verhuur product zal de volledige aankoop waarde van het product in rekening gebracht worden (politie aangifte dient door huurder zelf te worden gedaan).
 20. Huurder dient zelf zorg te dragen voor schadeverzekering tegen diefstal, schade, vernieling of andere vorm van schade aan al het gehuurde.

 

         Verhuur product : ___________________________________                                                   

         Datum ophalen / terug brengen:  ____________________________

         Handtekening verhuurder : _____________________________________                          

   

       

         Naam huurder:___________________________________________

         Adres: ____________________________________________________

         Postcode en woonplaats: _______________________________________

         Telefoonnummer: ________________________________________________

         ID nummer: ___________________ Handtekening huurder_________________                                                         

 

 

Feestpaleislimburg    De Thun 150  6419XJ  Heerlen    06-30326856     KVK nummer  50635875               

Feestpaleislimburg
De Thun 150
6419XJ Heerlen
GSM: 06-30326856

K.v.k. nummer 50635875
Btw nummer :NL001837921B97
Bankrekening: NL20INGB0005998722
t.n.v. Feestpaleislimburg


© Copyright Feestpaleislimburg